Info

Kategorie

Polecane bajki-dla-dzieci.eu

__New articles

Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Kowiesach

no image

Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Kowiesach, posługująca się nr Regon 001112592, mieści się pod adresem 96111 Kowiesy, nr domu 81. Można się z nią skontaktować telefonicznie pod numerem 468317299 lub za pośrednictewm faksu 468317299. Jest to jednostka publiczna. Uczniami szkoły są dzieci lub młodzież, których liczebność wynosi 178, z czego 99 to dziewczęta. Prowadzenie zajęć należy do obowiązków 12 nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze, a także 3 pedagogów zatrudnionych na część etatu. Szkołę prowadzi Gmina.

Szkoła Podstawowa Nr 47 screen

Szkoła Podstawowa Nr 47

Szkoła Podstawowa Nr 47, posługująca się numerem Regon 000217389, znajduje się pod adresem 70382 Szczecin, ulica...
Szkoła Filialna W Malużynie screen

Szkoła Filialna W Malużynie

Szkoła Filialna W Malużynie, charakteryzująca się numerem Regon 001158909, znajduje się pod adresem 6450 Malużyn,...