Kategorie

Polecane bajki-dla-dzieci.eu

__New articles

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

no image

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dysponująca nr Regon 010250628, mieści się pod adresem 4175 Warszawa, ulica Ostrobramska, nr domu 72. Można się z nią skontaktować telefonicznie pod numerem 226135710 lub za pośrednictewm faksu 226137223. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Podmiotem odpowiadzialnym za jej rejestrację jest Powiat M. St. Warszawa (Grodzki). Uczniami placówki są dzieci lub młodzież, których liczba wynosi 0, z czego 0 to dziewczęta. Szkołę prowadzi Samodzielne Koło Terenowe Nr 162 Sto.

Szkoła Podstawowa Nr 47 screen

Szkoła Podstawowa Nr 47

Szkoła Podstawowa Nr 47, posługująca się numerem Regon 000217389, znajduje się pod adresem 70382 Szczecin, ulica...
Szkoła Filialna W Malużynie screen

Szkoła Filialna W Malużynie

Szkoła Filialna W Malużynie, charakteryzująca się numerem Regon 001158909, znajduje się pod adresem 6450 Malużyn,...